Če so v Mini vrtcu prosta mesta, otroke v vrtec vključujemo vse leto. Starši imate na voljo spletno povpraševanje, da pridobite informacijo o razpoložljivosti vrtca in se uvrstite na seznam za vpis, dokončno pa otroka vpišete v vrtec tako, da osebno ali po pošti na upravo Mini vrtca oddate vlogo za vpis, ki je dosegljiva na upravi ali na spletni strani vrtca v rubriki Obrazci. Vrtec nato starše pisno obvesti o razpoložljivosti in roku za sklenitev Pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih ter o datumu vključitve otroka v vrtec. S podpisom pogodbe se šteje, da je otrok vključen v vrtec. Starši ob vpisu prejmejo publikacijo vrtca.

Mini Vrtec je vpisan v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov na področju vzgoje in izobraževanja pri pristojnem Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

.

od 1. oktobra 2023 je polna cena Mini vrtca za prvo starostno obdobje 800 evrov/mesec in za drugo starostno obdobje 650 evrov/mesec.  V ceno so zajeti stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški prehrane otrok. Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, na podlagi katerega staršem pripada sofinanciranje plačila vrtca iz strani lokalne skupnosti.

.

Za lažjo predstavo smo pripravili informativni izračun za starše otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ljubljana glede na uvrstitev v dohodkovni razred, ki velja od 1.10.2023 naprej:

.....................................................................................................................................................

Dohodkovni razred

               Plačilo staršev EUR od cene programa

  1. Starostna skupina       2. Starostna skupina
1.                   177,80                                    198,65
2.                   240,02                                    243,79
3.                   302,24                                    288,92
4.                   364,46                                    334,06
5.                   395,57                                    356,63
6.                   445,35                                    392,73
7.                   507,57                                    437,87
8.                   588,45                                    496,54
9.                   656,89                                    546,19

...........................................................................................................................................................................................

V primeru, da prihajate iz druge občine, je potrebno pripraviti preračun cene glede na zahteve občine zavezanke, kar nam prosimo sporočite. Za vse dodatne informacije o vpisu in ceni programa nam pišite na info@minivrtec.si. S poslanim povpraševanjem na info@minivrtec.si se strinjate, da se podatki, pridobljeni iz vašega povpraševanja, zbirajo in obdelujejo za namen komunikacije o možnosti vpisa otroka v Mini vrtec - OBVESTILO O ZASEBNOSTI MINI VRTCA.

©2024 Mini Vrtec | Nastavitve piškotkov