Osnova za izvajanje dejavnosti je igra, ki je za otroka najbolj naraven način spoznavanja sveta, poleg tega pa otroci sodelujejo v delavnicah in projektih, ki jih izvajamo čez leto. Program vrtca je zasnovan na smernicah nacionalnega Kurikula za vrtce, ki zajema sledeča področja dejavnosti:

narava

Naš odnos do narave in okolja je ključen za ekološko ozaveščenost bodočih generacij zato je del programa namenjen spoznavanju narave. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z naravo, naravnimi pojavi, spomladi in poleti pa izvajamo tudi spoznavanje vrta. Na velikem vrtu bomo sadili in gojili rožice, sadje in zelenjavo.

umetnost

Otrok je na vseh področjih dejavnosti ustvarjalen in to je potrebno spodbujati. V vrtcu bodo zato potekale ustvarjalne delavnice, kjer bodo otroci skozi risanje, slikanje, sestavljanje, lepljenje in drugo ustvarjanje razvijali domišljijo in ustvarjalnost, kot tudi motoriko. 

gibanje

Gibanje je osnovna potreba za otroke zato v vrtcu ponujamo različne možnosti gibanja, kjer otroke spodbujamo in jim pomagamo pri celostnem razvoju. Izvajamo gibalne urice, kjer otrok krepi svoje gibalne in miselne sposobnosti ter sprejema svoje zmožnosti, omejitve. Potekajo v primerno urejeni igralnici in na igrišču ter omogočajo aktivno druženje ob zvrhanem košu zabave.

jezik

Obdobje vrtca je za otroka najpomembnejše obdobje razvoja govora. Otroci se učijo jezika ob poslušanju in igri zato v vrtcu izvajamo bralne urice, ki otroke popeljejo v svet domišljije in ustvarjalnosti. Čas namenjamo tudi učenju angleškega jezika ter izvajamo angleške urice. Zelo pomembno je, da je prvi stik s tujim jezikom zabavna izkušnja, kjer bodo otroci znanje vsrkali z zanimanjem zato urice potekajo skozi igro, poslušanje pravljic in pesmic ter gibanje.

matematika

Otroci v vrtcu matematiko dnevno spoznavajo skozi spontano igro, skozi igro z kockami, sestavljanjem stolpov, metanjem kock in celo pospravljanjem igrač. 

dejavnost-družba

Otroci so del družbenega okolja, v katerem se morajo naučiti delovati. Delo v vrtcu zato temelji na spoznavanju lastne kot tudi tuje kulture ter spoznavanju osnovnih pravil vedenja in komuniciranja, ki temeljijo na enakopravnosti in spoštovanju.

Vse leto v vrtcu potekajo številne zanimive dejavnosti, ki bogatijo program vrtca. Potekajo v času poslovanja vrtca, znotraj ali zunaj prostorov vrtca in so vključena v ceno programa, z izjemo prevoza in vstopnin. O vrsti in urniku teh dejavnosti sproti obveščamo starše.

Nekaj utrinkov iz ponudbe: 

  • Program prilagojen različnim letnim časom
  • Praznovanje rojstnih dni
  • Izleti v bližnjo in daljno okolico
  • Priprava prireditev in nastopov otrok 
  • Spoznavanje narave
  • Projekti vrtca
  • Srečanja s starši


V Vrtcu izvajamo tudi dodatne dejavnosti, ki se izvajajo zunaj programa in niso vštete v ceno programa vrtca. Te potekajo v sodelovanju z Maminomazo:

  • Popoldanske dejavnosti
  • Delavnice za otroke
  • Predavanja za starše

Več ...

©2024 Mini Vrtec | Nastavitve piškotkov