Ljubljana, 10. 8. 2018

POZITIVEN VPLIV GLASBE IN GLASBENE VZGOJE NA OTROKA

V znanstveno-strokovni literaturi pogosto beremo o pomenu in pozitivnih vplivih glasbe v najzgodnejšem obdobju, predvsem od prvega do petega leta starosti. To je obdobje najhitrejšega razvoja, ko je pomen glasbe za otroka kar največji in spodbuja razvoj.

 

Če pogledamo glasbeno področje razvija sluh (prepoznavanje glasov), zvočnost, ritem in posluh. Prav tako spodbuja razvoj govora (širjenje besednega zaklada s pridobivanjem in uporabo novih besed), igranje z jezikom in glasovi (ustvarjanje z rimo in besedilom, ki spodbuja tudi razvoj domišljije in zamišljanja) ter glasbeni spomin, kjer se razvija tudi mišljenje … pozitivno vpliva tudi na razvoj motorike, saj se otroci ob glasbi izražajo tudi z lastnim telesom (uporaba telesa za proizvajanje glasbe, kot tudi plesno izražanje). Glasba in gib ob glasbi spodbujata tudi zavedanje čustev in na sploh celosten razvoj in rast, ki mu ju omogoča svoboda izražanja. Ne pozabimo pa tudi na sprostitev, ki jo glasba prinaša v življenje.

 

GLASBENE URICE V MINI VRTCU

Glasba šolskem letu 2018/2019 prihaja tudi v prostore Mini vrtca, kjer se bodo izvajale glasbene urice za otroke od 3. leta naprej, pridružijo pa se nam lahko tudi mlajši otroci, če so za samostojne urice že pripravljeni. Glasbene urice bodo trajale 60 minut. 

 

METODA IZVAJANJA

Glasbene urice bodo potekale po metodi Edgar Willems, ki je svetovno uveljavljena metoda poučevanja glasbe. Poudarja pomen razumevanja in dojemanja glasbe pred izvajanjem učenjem instrumentov.

 

Glasbene urice bodo otroke nagovarjale in spodbujale k opazovanju in poslušanju glasbenih vsebin in dejavnosti, ki bodo potekale s pomočjo igre, gibanja po prostoru, izraza giba in glasu.Na uricah bodo lahko otroci izkusili poslušanje glasbe, gibanje in plesno izražanje ob njej, petje pesmi, spoznavanje instrumentov in izvajanje glasbeno-didaktičnih iger.

 

VABLJENI K VPISU

V mesecu septembru KDAJ vabljeni na PREDSTAVITVENO URICO V MINI VRTEC, s tečajem pa začnemo meseca oktobra pa vse do meseca maja.

Urice bodo potekale v manjših skupinah (4-8 otrok), kjer bo mentorica redno spremljala otrokov napredek ter prilagajala vsebine in dejavnosti znotraj posamezne glasbene urice, jih nadgrajevala in dosegala zastavljene cilje. Za več informacij ali prijavo na predstavitveno urico nam pišite na 

 


BLOG

©2024 Mini Vrtec | Nastavitve piškotkov