Ljubljana, 4. 4. 2014

Obrazci za vpis Mini vrtec

Če so v Mini vrtcu prosta mesta, otroke v vrtec vključujemo vse leto.

Starši imate na voljo spletno povpraševanje, da pridobite informacijo o razpoložljivosti vrtca in se uvrstite na seznam za vpis, dokončno pa otroka vpišete v vrtec tako, da osebno ali po pošti na upravo Mini vrtca oddate vlogo za vpis, ki je dosegljiva na upravi ali na spletni strani vrtca v rubriki Obrazci. Vrtec nato starše pisno obvesti o razpoložljivosti in roku za sklenitev Pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih ter o datumu vključitve otroka v vrtec. S podpisom pogodbe se šteje, da je otrok vključen v vrtec.

Starši ob vpisu prejmejo publikacijo vrtca.


BLOG

©2024 Mini Vrtec | Nastavitve piškotkov