Ljubljana, 3. 4. 2014

Dejavnosti

Osnova za izvajanje dejavnosti je igra, ki je za otroka najbolj naraven način spoznavanja sveta, poleg tega pa otroci sodelujejo v delavnicah in projektih, ki jih izvajamo čez leto. Program vrtca je zasnovan na smernicah nacionalnega Kurikula za vrtce, ki zajema sledeča področja dejavnosti:

Ljubljana, 3. 4. 2014

Program – oddelki

Mini Vrtec izvaja dnevni program, ki poteka od

ponedeljka do petka,

od 7.00 do 17.00 ure.

ll

…………………………………

ll

Za vpis otrok sta na voljo dva oddelka:

ll

 bbbbbbbb

Oddelek Mravljice

skupina otrok od 1. do 3. leta

(10 otrok)

Untitled-3

Oddelek Čebelice

skupina otrok od 3. do 6. leta

(12 otrok)

ll

…………………………….

ll

Program dela v oddelku načrtujeta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, ki ustvarjata pogoje za napredek vsakega otroka.


BLOG

©2024 Mini Vrtec | Nastavitve piškotkov