Ljubljana, 6. 1. 2018

PRVIČ V VRTEC – UVAJANJE

Odhod otroka v vrtec predstavlja tako za otroka kot tudi za starše  veliko spremembo.  Zato se je potrebno na ta dogodek skrbno pripraviti. Običajno se otrok z vstopom v vrtec prvič za dlje časa loči od oseb, na katere je najbolj navezan, in potrebuje čas, da se navadi na številne novosti: nove osebe, nov prostor, nov dnevni ritem, pravila … 

Odzivi otrok na novo okolje so lahko zelo različni. Vsak otrok svoja doživljanja ob prilagajanju na vrtec izraža na svoj način, običajno pa so ta vedenja pri otroku le prehodna. Pomembno je, da starši ne obupate in prekinete uvajanja (razen zaradi bolezni), saj vsaka prekinitev pomeni ponoven začetek uvajanja.

 

To, koliko časa bo otrok potreboval, da se bo privadil na vrtec, in kako bo reagiral, je odvisno od različnih dejavnikov kot so starost otroka, osebnostne značilnosti in tudi doživljanje staršev, zato smo za vas pripravili par nasvetov.

 

POSTOPNO UVAJANJE

Poskrbeti je potrebno, da otrok v prvih dneh obiskovanja vrtca dobi pozitivne izkušnje in ne bo prekmalu in prehitro ločen od staršev, zato si starši za uvajanje otroka vzemite čas, da boste prve dni vrtec obiskali skupaj z otrokom in mu nudili občutek varnosti pri vstopu v novo okolje. S postopnim uvajanjem in ob pomoči staršev se bo otrok navadil na novo okolje in postopno ugotovil, da sicer zjutraj ostane v skupini, vendar ga boste starši prišli iskati.

 

Prvi dan boste – v skladu z dogovorom z vzgojiteljem – z otrokom skupaj v skupini ali boste otroka pustili v skupini le krajši čas, nato pa se bo čas samostojnega bivanja otroka v vrtcu postopoma podaljševal, Pri tem vam bo v pomoč vzgojiteljica s svojim znanjem in izkušnjami. Otrok bo v času uvajanja potreboval več starševske potrpežljivosti, pozornosti in nežnosti, saj bo skušal nadoknaditi vašo odsotnost – čeprav se je npr. pred tem že sam za določen čas igral, se vas bo morda prve dni uvajanja oklepal in bolj iskal vašo družbo. Možno pa je tudi, da vas bo zavračal in kazal, da vam zameri, vendar naj vam to ne vzame poguma pri uvajanju.

 

Slovo od otroka v vrtcu naj bo kratko in brez pregovarjanja, saj se večina otrok ob dolgem slovesu težje loči od staršev. Predvsem otroka ne sprašujte ali želi ostati v vrtcu temveč se poslovite in ga predajte vzgojiteljici. Jok ob vašem odhodu je nekaj normalnega, vzgojiteljice pa ga bodo znale potolažiti in bodo zanj lepo skrbele, poleg tega pa otroci hitro spletejo prva prijateljstva. Kasneje je pomemben tudi stalen ritem prihodov v vrtec in odhodov, saj tako otrok pridobi občutek varnosti in zaupanje.

 

V vrtec pa pripeljite le zdravega otroka; otroci so v vrtcu del novega socialnega okolja, med seboj se družijo, se drug drugega dotikajo in prenos najrazličnejših bolezni je praktično neizogiben. S tem ne boste v pomoč le svojemu otroku, ki se bolan v vrtcu ne bo počutil dobro, ampak tudi drugim staršem, otrokom in nazadnje tudi vzgojiteljicam, saj tako v vrtcih ne bo bolnih otrok.

 

PRED VSTOPOM V VRTEC

Prvi, ki se morate pripraviti na otrokov vstop v vrtec, ste starši. Zelo pomembno je, da starši sami sprejmete vrtec, pridobite zaupanje in da vrtca ne doživljate negativno, saj ta svoja občutja lahko prenesete na otroka. Starši lahko tudi sami prispevate k  boljši pripravi otroka na vrtec, zato smo za vas pripravili nekaj predlogov in idej, kaj lahko storite:

 

  • Z otrokom se pogovarjajte o tem, da bo šel v vrtec in opišite, kaj bo tam počel, sprehodite se z njim mimo vrtca. Pri tem bodite pozorni, da vrtec predstavljate v pozitivni luči.
  • Otroku povejte, da v vrtcu ne boste skupaj z njim. Pojasnite mu, da morate biti v službi, še posebej pa poudarite, da bo v vrtcu vsak dan samo nekaj časa in da ga boste nato prišli iskat. Otrok bo v začetku potreboval veliko zagotovil, da boste vedno prišli ponj.
  • Z otrokom se pogovarjajte o njegovih morebitnih strahovih in skrbeh v zvezi z vrtcem.
  • Postopoma ga pričnite navajati na svojo odsotnost, npr. popoldne naj preživi pri babici in dedku.
  • Pred uvajanjem in v času uvajanja bodite pozorni na to, da v otrokovem življenju ne bo še drugih dodatnih sprememb. V tem času npr. ne jemljite dude, ne odvajajte ga od plenic, ne spreminjajte otrokovega domovanja, družinskih navad …

 

Predvsem pa ne pozabite na pomen MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA. Ustrezno sodelovanje med vzgojiteljico in pomočnico vzgojitelja v oddelku ter starši je izredno pomembno za čim boljše uvajanje otroka v vrtec, zato v vrtec vstopite sproščeno, zaupajte vzgojiteljicam in z njimi vzpostavite odprt odnos, da bo vaša komunikacija potekala uspešno, saj se boste tako ob vstopu v vrtec dobro počutili vi in vaš otrok.


BLOG

©2024 Mini Vrtec | Nastavitve piškotkov