Ljubljana, 24. 1. 2021

PROTOKOL RAVNANJA IN HIGIENSKA PRIPOROČILA OB PONOVNEM ODPRTJU VRTCA DNE 26.1.2021

Spoštovani starši!

 

Veselimo se ponovnega odprtja vrtca, v torek 26.1.2021. Ob upoštevanju priporočil bo v danih razmerah naša prioriteta še naprej poskrbeti za varno in prijazno okolje za otrokov zdrav razvoj. Skladno s priporočili bomo v obdobju izrednih razmer prilagajali poslovni čas, hišni red in vzgojno izobraževalno delo v oddelkih.

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil Higienska priporočila za vrtce za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2, ki  jih v vrtcu upoštevamo ter posodabljamo v skladu z navodili pristojnih institucij. Starše prosimo, da dosledno upoštevajo priporočila, ki veljajo ob vstopu v vrtec.

 

Osnovno vodilo ostaja, da pridejo v vrtec samo zdravi otroci. V vrtec pa ga lahko pripeljejo le zdravi starši. Seznanjamo vas, da je ob odprtju vrtca za vse otroke tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Pri svojem delu bomo izvajali splošne higienske ukrepe.

 

V skladu s priporočili NIJZ je potrebno upoštevati naslednji protokol:

 

PRIHOD V VRTEC:

 • Starši ste dolžni napovedati ponoven prihod otroka v vrtec in podati časovno prisotnost otroka. V primeru, da otrok zboli, naj ostane doma. O tem morate obvestiti strokovne delavce.
 • Pred prihodom v vrtec starši vrtcu posredujejo podpisano izjavo o zdravstvenem stanju otroka (izjava). Starši z izjavo zagotavljate, da ste v vrtec pripeljali zdravega otroka.
 • V območje vrtca lahko vstopate le zdravi z zaščitno masko, ki je pravilno nameščena na obrazu (starši).
 • Ob vstopu v vrtec si morate obvezno razkužiti roke.
 • Priporočamo da otroka pripeljejo v vrtec le člani istega gospodinjstva. Otroka pripelje ena oseba naenkrat.
 • V garderobi in na hodnikih vrtca se ne zadržujemo. V kolikor je v garderobi več staršev, počakamo zunaj ali v vetrolovu, vedno pa na varni razdalji.
 • Otroka pospremite do igralnice. 
 • Zadrževanje staršev oziroma skrbnikov in otrok na igrišču ni dovoljeno.

 

ODHOD IZ VRTCA:

 • Pojdite do igralnice, kjer se nahaja vaš otrok oz. do igralnice
 • Prevzem otroka opravite čim hitreje ter zapustite stavbo vrtca.
 • V skladu s priporočili NIJZ zadrževanje na igriščih vrtca ob odhajanju domov, ni dovoljeno.

 

IGRAČE IN NINICE:

 • Otroci v vrtec ne smejo prinašati igrač od doma.
 • Otroci lahko prinesejo le ninice in dude, ki jih bodo imeli pri počitku.
 • Strokovni delavci v vrtcu bodo izbirali igrače in materiale za igro, ki se lahko pogosto perejo in razkužujejo. Poskrbeli bodo za redno razkuževanje igrač.

 

REZERVNA OBLAČILA:

 • Oblačila otroka so shranjena v omarici ali na obešalnikih, poleg je zmeraj rezervna vrečka za mokra oblačila.

 

UVAJANJE NOVINCEV:

 • S ponovnim odprtjem vrtca se prične uvajanje novincev.
 • Starši poskrbijo, da so v igralnici preobuti v copate.
 • Priporočamo, da otroka uvaja en starš, pri tem naj uporablja masko.
 • Uvajanje otroka v vrtec traja do 5 dni.
 • V skupinah, kjer se uvaja več otrok, naj bodo v igralnici največ dva starša hkrati.
 • Priporočamo, naj bo dnevna prisotnost staršev z otrokom v oddelku največ 1 uro. 

 

OSNOVNE INFORMACIJE OB PONOVNEM ODPRTJU:

 • Po navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bomo v vrtcu oblikovali tako imenovane »varne mehurčke« otrok, vzgojiteljev in vzg. – pomočnikov vzgojiteljev
 • Osnova za oblikovanje oddelkov je oddelek, v katerega so vključeni otroci.  V kolikor bomo lahko, bomo sledili priporočenemu številu otrok s strani NIJZ.
 • V vrtcu bomo zamejevali zaključene kroge otrok in zaposlenih v varnih mehurčkih znotraj oddelkov, kar pomeni, da bo vsak oddelek deloval v svojem poslovalnem času. 
 • Oddelki se ne bodo združevali in izvajali skupnih dejavnosti.
 • Po navodilih NIJZ otrokom rok ne razkužujemo. Vzgojitelji bodo poskrbeli za pogosto umivanje z milom.
 • V vrtcu bomo izvajali redno in učinkovito zračenje prostorov. 
 • Pri načrtovanju vrtčevskega vsakdana bo velik poudarek na organizaciji bivanja na prostem, v kolikor bodo vremenske razmere to dopuščale.
 • Vzgojitelj in otroci vzpostavljajo običajen fizični stik, ki bo po morebitni dolgotrajni odsotnosti iz vrtca še zlasti pomemben.
 • Strokovni delavci ves čas izvajanja vzgojno izobraževalnega programa in ob srečevanju s starši uporabljajo masko ali vzdržujejo razdaljo (ob prihodu in odhodu otroka).
 • Vse oblike sodelovanja s starši (govorilne ure, roditeljski sestanki) se izvajajo telefonsko ali preko spletnih aplikacij na daljavo. 

 

V kolikor se pri otroku ali pri članih v istem gospodinjstvu pojavijo znaki okužbe s covid-19, je potrebno takoj obvestiti vrtec. Vrtec obvesti NIJZ. V PRIMERU ODREJENE KARANTENE OTROKU ALI DRUŽINSKEMU ČLANU S STRANI NIJZ, STARŠI TAKOJ OBVESTIJO VRTEC. PROSIMO, DA STARŠI DOSLEDNO UPOŠTEVAJO NAVODILA KARANTENE IN OTROKA NE PRIPELJEJO V VRTEC. 

 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in upoštevanje protokola.

Lepo pozdravljeni.

 

NIJZ Higienska priporočila za vrtce

Izjava o zdravstvenem stanju

 

 ©2024 Mini Vrtec | Nastavitve piškotkov