Ljubljana, 13. 1. 2018

KAKO SODELOVATI Z VRTCEM OD DOMA

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik predšolske vzgoje. Otrok se z vstopom v vrtec prvič v življenju sreča z neznanim socialnim okoljem, novimi osebami in novim ritmom življenja, ko je pomembno medsebojno povezovanje družine in vrtca ter usklajevanje vzgojnih postopkov za doseganje skupnega cilja; to je omogočiti optimalen razvoj otroka in srečno otroštvo.

 

  1. VELIKO LAHKO NAREDITE ŽE PRED VSTOPOM V VRTEC

Odhod otroka v vrtec predstavlja tako za otroka kot tudi za starše  veliko spremembo.  Prvi, ki se morate pripraviti na otrokov vstop v vrtec, ste starši. Zelo pomembno je, da sami sprejmete vrtec, pridobite zaupanje in da vrtca ne doživljate negativno, saj lahko ta svoja občutja prenesete na otroka.

 

Pred vstopom v vrtec se z otrokom pogovarjajte o tem, da bo šel v vrtec in kaj bo tam počel. Pri tem bodite pozorni, da vrtec predstavljate v pozitivni luči. Otroku povejte, da v vrtcu ne boste skupaj z njim, vendar pa poudarite, da bo v vrtcu vsak dan samo nekaj časa in da ga boste vedno prišli iskat.

 

  1. SODELUJTE Z VZGOJITELJICO

Ustrezno sodelovanje med vrtcem in starši je izredno pomembno za čim lažje uvajanje in bivanje v vrtcu. Z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice vzpostavite stik, zaupajte jima navade svojega otroka, predvsem pa se zanimajte za življenje v vrtcu in napredek otroka. Če imate vprašanja, vprašajte! Vzgojiteljica vam bo z veseljem ponudila odgovor ali zgolj nasvet. Tako boste lažje vzpostavili zaupljiv odnos, ki v veliki meri vpliva na otrokov občutek varnosti v vrtcu. Otrok bo z veseljem prihajal, če ga bosta mama in očka z veseljem pripeljala.

 

  1. SPODBUJAJTE SAMOSTOJNOST

V vrtcu bodo vzgojiteljice veliko pozornosti namenile razvoju samostojnosti – pri oblačenju, hranjenju, higieni … enako storite tudi doma. Otroka spodbujajte, da se pred odhodom v vrtec poskusi sam obleči in obuti, da si pred jedjo in po jedi sam umije, da sam je; nič hudega, če bodo prvi poskusi neuspešni, saj si otrok s poskusi nabira izkušnje in napreduje, seveda pa ne pozabite na spodbudo in po potrebi priskočite na pomoč.

 

Tudi pri igri naj ima otrok možnosti samostojne igre. Mlajši otroci zaradi varnosti potrebujejo več nadzora, vendar pa je zelo pomembno, da se otrok zna zamotiti tudi sam, da zna vztrajati in sam najti rešitev za težavo, če se ta pojavi. Veselite se otrokovih spretnosti in mu pomagajte, da jih vadi in razširja, pri tem pa se vmešavajte le po potrebi. Predvsem pa bodite potrpežljivi in dajte otroku čas, da samostojnost osvoji.

 

  1. RUTINA V VRTCU, RUTINA DOMA

Otrok potrebuje strukturo, zato imajo otroci v vrtcu določen dnevni red in rutino. Le-ta otroku ponuja dosleden razpored dogodkov, na katerega se lahko zanese, ga razume in je kot takšna za otroka pomembna za občutek varnosti in samozavesti. Dnevno rutino ohranjajte tudi doma. Otroci radi sodelujejo pri aktivnosti, ko poznajo njena pravila in se ji posledično redkeje upirajo; predvsem to velja za recimo počitek, pospravljanje in umivanje, zato tudi doma vzpostavite dnevni red. Veliko lažje boste načrtovali aktivnosti in se bolje organizirali.  

 

 

Sodelovanje in usklajenost vzgojnih vplivov doma in v vrtcu omogoča staršem in vzgojiteljicam boljše razumevanje otrokovih potreb in je nujen pogoj za uspešno doseganje vzgojno – izobraževalnih ciljev, zato sodelujte z vrtcem.  


BLOG

©2024 Mini Vrtec | Nastavitve piškotkov