Sodelovanje s starši

Ljubljana, 4. 4. 2014

Starši imate v vzgojnem procesu najpomembnejšo vlogo, zato je naš cilj sodelovati s starši. Veseli bomo vašega sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, hkrati pa bomo poskrbeli za vašo obveščenost in bomo redno pripravljali: pogovorne ure roditeljske sestanke predavanje strokovnjakov za starše srečanja staršev in otrok skupna praznovanja pisne informacije o življenju in delu v vrtcu Več informacij o pravicah ter obveznostih staršev je znanih ob prvem sestanku z vrtcem.

več

Obveznosti staršev

Ljubljana, 4. 4. 2014

Obveznosti staršev so, da se seznanijo s programom vrtca in z organizacijo dela. Obveznosti staršev so, da spoštujejo sprejete dogovore in naš poslovni čas. Obvezen je pravočasen prihod do 8. ure zjutraj in odhod do 17. ure. S pravočasnim prihodom v vrtec je otrok primerno vključen v vse dejavnosti. Ob prihodu v vrtec, starši otroka osebno predajo vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice in ga tudi prevzamejo. V primeru, da po otroka hodi kdo drug, naj starši oddajo pisno pooblastilo. V vrtec naj pripeljejo zdravega otroka oziroma vrtec pravočasno obvestijo o bolezni in drugih vzrokih odsotnosti otroka. V dobro otroka naj starši sodelujejo z vrtcem in nas seznanjajo s posebnostmi otroka. Obveznosti staršev so, da dosledno upoštevajo pravila o varnosti otrok. Za nemoteno delovanje vrtca je obveznost staršev redno poravnati finančne obveznosti do vrtca.

več
©2024 Mini Vrtec | Nastavitve piškotkov